CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA BLANG

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân xã Ea Blang

Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND, UBND xã Ea Blang

Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Chí Trực

Trụ sở: Thôn Đông Xuân, xã Ea Blang

Điện thoại:0522193959-0982871214 Fax: Email: vandaovpub@gmail.com

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk